Prawo dla
ekosystemu

Prowadzę kancelarię prawną wyspecjalizowaną w doradztwie środowiskowym i infrastrukturalnym. W świecie ciągłych zmian legislacyjnych, chaosu interpretacyjnego oraz nadmiernej regulacji oferuję skuteczne i bezpieczne rozwiązania Twoich problemów prawnych.

Komu pomagam?

Jednostkom samorządu terytorialnego, spółkom komunalnym i przedsiębiorcom. Stała obsługa prawna. Reprezentacja w postepowaniach administracyjnych i sądowych.

Związkom gmin, regionalnym i ogólnopolskim organizacjom samorządowym. Specjalistyczne ekspertyzy i opinie prawne. Szkolenia i warsztaty. Seminaria i webinaria.

127

publikacji naukowych i popularnonaukowych

135

szkoleń, warsztatów, referatów i wystąpień konferencyjnych

142

opinii, ekspertyz i informacji prawnych

116

postepowań taryfowych