Sektor komunalny

Oferuję wszechstronną obsługę spółek komunalnych m.in. z takich obszarów jak prawo administracyjne, prawo pracy, ochrona danych osobowych, prawo energetyczne.
 • Przekształcenia własnościowe.
 • Łączenie spółek.
 • Nadzór właścicielski.
 • Holdingi komunalne.
 • Kontrakty menedżerskie.
 • Odpowiedzialność członków zarządów i rad nadzorczych spółek komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem zasady biznesowej oceny sytuacji.
 • Publiczny transport zbiorowy.
 • Pomoc publiczna.
 • Usługi w ogólnym interesie gospodarczym.
 • Utrzymanie czystości i porządku w gminie.
 • Realizacja zadań własnych gminy (w ramach i poza granicami użyteczności publicznej).
 • Odnawialne źródła energii.
 • Realizacja zadań zleconych. Dostęp do informacji publicznej.
 • RODO.
 • Ochrona sygnalistów.