O mnie

Nazywam się Jędrzej Bujny. Pomaga samorządom, spółkom komunalnym oraz przedsiębiorcom mierzyć się z wyzwaniami wynikającymi z aktualnych wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska. 

Jestem radcą prawnym i doktorem nauk prawnych z blisko 20-letnim doświadczeniem zawodowym.

W swojej praktyce wykorzystuję doświadczenie zdobyte podczas współpracy z jednymi z największych kancelarii prawnych działających tak na rynku wielkopolskim, jak i o zasięgu ogólnopolskim.

Z kolei wiedza uzyskana dzięki wieloletniej pracy w roli nauczyciela akademickiego pozwala na szukanie nieszablonowych i skutecznych rozwiązań problemów prawnych moich klientów.

Moje doświadczenie

Odpowiadałem za obsługę prawną wielu projektów związanych z rozwojem infrastruktury komunalnej. Przygotowuję specjalistyczne opinię i ekspertyzy prawne.

Na co dzień prowadzę również postępowania przed organami właściwymi w sprawach ochrony środowiska i gospodarki wodnej (w tym przed organami Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Wodami Polskimi), a także w sprawach sądowych dotyczących tych spraw.  

Działam jako członek wielu organizacji skupiających sektor komunalny czy infrastrukturalny. Jestem autorem i współautor ponad 120 opracowań naukowych i  popularnonaukowych. Dzielę się wiedzą na temat prawa ochrony środowiska jako szkoleniowiec oraz prelegent. Występowałem na kilkudziesięciu konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.