Sektor wodno-kanalizacyjny

Kompleksowa obsług przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań taryfowych oraz spraw dotyczących opłat za usługi wodne.
  • Spory w zakresie hurtowej sprzedaży wody i hurtowego odprowadzania ścieków.
  • Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych.
  • Postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych.
  • Proces inwestycyjny.
  • Służebność przesyłu.
  • Przejmowanie urządzeń wod-kan.
  • Regulaminy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
  • Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
  • Ścieki przemysłowe.