Sektor odpadowy

W obszarze mojej praktyki znajdują się wszystkie kluczowe zagadnienia dotyczące zarządzania odpadami w organizacjach prywatnych i publicznych.
 • Postępowania przetargowe.
 • Zamówienia in-house.
 • Utrata statusu odpadu.
 • Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych.
 • Postępowania administracyjne w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów.
 • Rozszerzona odpowiedzialność producenta.
 • Instalacje zagospodarowania odpadów komunalnych.
 • Administracyjne kary pieniężne.
 • Magazynowanie odpadów.
 • Selektywna zbiórka odpadów komunalnych i kary za nieosiągnięcie poziomów odzysku.
 • Audyty środowiskowe.
 • Odpadowe prawo miejscowe.
 • Postępowania kontrolne i antymonopolowe.
 • Rekultywacja składowisk.
 • BDO.